FANDOM


Rainbooms Battle
Music by Daniel Ingram
Caleb Chan, Trevor Hoffman (production)[1]
Lyrics by Daniel Ingram
Meghan McCarthy
Length 1:03

Rainbooms Battle là phần mười của mười một bài hát trong My Little Pony Equestria Girls: Rainbow Rocks . Không giống như các bài hát mang tên khác trong nhượng quyền thương mại, nó là một phần chủ yếu, tiết kiệm cho một số từ vựng không lời từ Twilight Sparkle và Dazzlings, phát trong trận chiến cuối cùng giữa Rainbooms và Dazzlings. Các phần của bài hát Chào mừng bạn đến với Show đến trước và sau nó. Phần của Rainbooms theo sau tiến trình hợp âm giống như phần "Tôi có âm nhạc trong tôi ..." của Welcome to the Show.


Tài liệu tham khảo

  1. Daniel Ingram (2014-09-13). I'm so excited to announce the release.... Facebook. Retrieved on 2014 November 20.